Om os

TelePrisGuide.dk er en uvildig forbrugertjeneste, som viser tele- og bredbåndsudbydernes aktuelle priser på mobilabonnement, bredbånd og mobiltelefoner. Vores prissammenligninger linker til udbydernes hjemmesider og vores indtjening kommer af den trafik vi leverer til udbyderne. Det er gratis og uforpligtende, at benytte sig af vores prissammenligninger. Nicolas Fredriksen er ansvarlig for TelePrisGuide.dk og du kan læse mere om hvem vi er og hvordan vi kan kontaktes herunder.

Historien om den offentlige teleprisguide

Den offentlige teleprisguide var et barn af daværende Minister for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Venstre politikeren, Helge Sander. Han oprettede i 2001, It & Telestyrelsen, som bl.a. fik i opgave, at sikre et konkurrencepræget telemarked, så danske forbrugere af teleydelser fik adgang til en; tilgængelig, effektiv, sikker og billig digital infrastruktur. Lanceringen af den offentlige teleprisguide var en central bærebjælke i It- og Telestyrelsens arbejde for, at give danskerne uvildige og troværdige prissammenligninger af ydelserne på telemarkedet. It- og Telestyrelsen talte på det meste 300 medarbejdere og Styrelsen havde indtil 2008 brugt 20 millioner kroner på, at udvikle og vedligeholde den offentlige teleprisguide. Problemet var imidlertid, at den offentlige prisguide regnede forkert og dermed blev danskerne – stik imod hensigten – kraftigt vildledt i deres søgen efter det billigste mobilabonnement på markedet. Nicolas Fredriksen, stifter af den private prissammenligningstjeneste TelePrisTjek.dk, rettede i 2007 og frem til nedlæggelsen af It- og Telestyrelsen i 2011, kraftig kritik af den offentlige prisguide, som han mente var spild af skattekroner og stærkt vildledende. I marts 2011 blev daværende minister for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Charlotte Sahl Madsen, kaldt i Åbent Samråd og hun medgav herefter, at den offentlige prisguide vildledte forbrugerne og derfor skulle nedlægges. Ved Folketingsvalget samme år blev It- & Telestyrelsen formelt nedlagt og stumperne, herunder teleprisguide.dk, blev lagt ind under Erhvervsstyrelsen. Domænet, teleprisguide.dk, som nu var ejet af Erhvervsstyrelsen, blev i 2012 frit overdraget og relanceret i privat regi.